Згода на обробку персональних даних

Я, користувач веб-сайту https://ithillel.ua, суб’єкт персональних даних, відповідно до вказаної мною інформації на Сайті https://ithillel.ua , керуючись Законом України «Про захист персональних даних» цим надаю ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОДВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДМЕЙК" ЄДРПОУ 44790295 (далі — «Власник») дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене) у Базі користувачів веб-сайту https://ithillel.ua, володільцем якого є ТОВ «ЕДМЕЙК», на наступних умовах:

Я підтверджую і визнаю свою повну згоду з наведеними нижче умовами. Дана Згода діє для всіх інтернет-сервісів, інтернет-сайтів та інтернет-продуктів, інтернет-ресурсів, що належать чи використовуються ТОВ «ЕДМЕЙК» у своїй господарській діяльності. Я надаю дану згоду відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» в чинній редакції на обробку моїх особистих персональних даних у розумінні цього закону за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних.

Мене ознайомлено:

 • з метою обробки та зберігання моїх персональних даних: для виконання цілей з надання послуг клієнтам, систематизацію процесів виконання послуг та забезпечення оперативного виконання послуг;

та

 • з умовами обробки персональних даних, а також місцем зберігання і обробки персональних даних, що визначені в Основних Положеннях про обробку персональних даних.

Послугами в даному контексті є цивільно-правові відносини, надання/ отримання послуг та здійснення розрахунків за придбані послуги відповідно до чинного законодавства України в тому числі Податкового кодексу України)

Я розумію та даю згоду на те, що під час користування даним Сайтом та іншими сервісами ТОВ «ЕДМЕЙК», останнім буде здійснюватися збір та обробка персональних даних пов’язаних з ідентифікацією, авторизацією, відновленням паролю, надсиланням мені інформаційних матеріалів, а також отримання моїх анкетних персональних даних, в тому числі: прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання, телефон, електронна адреса, вік, файли cookies, ір-адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів, тощо.

Я згодний з тим що ТОВ «ЕДМЕЙК» використовує мої дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами.

Я надаю ТОВ «ЕДМЕЙК» право передати базу персональних даних або її частину, до якої включені мої персональні дані, без попереднього та подальшого повідомлення мене про таку передачу наступним особам:

 • Партнерам ТОВ «ЕДМЕЙК»;
 • особам, що є пов’язаними/афілійованими з ТОВ «ЕДМЕЙК»;
 • новому власнику сайту та/або сервісу для оброблення з метою, передбаченою даною Згодою.

Я розумію та погоджуюсь що під час користування цим сайтом, на інтернет-сторінках можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують мої персональні дані. Такими інтернет-ресурсами можуть бути системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад Google Analytics), соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook), системи банеропоказів, інші ресурси.

Я підтверджую що мені відомі права щодо захисту персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

Я підтверджую що я ознайомлений з Основними Положеннями про обробку персональних даних ТОВ «ЕДМЕЙК», розміщеними на цьому сайті.

Я повідомлений про те, що маю право в будь-який момент відкликати свою згоду на використання особистої інформації (персональних даних) шляхом направлення ТОВ «ЕДМЕЙК» письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев'яносто) календарних днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Я погоджуюсь на те, що протягом зазначеного терміну ТОВ «ЕДМЕЙК» не зобов'язане припиняти обробку персональних даних і знищувати мої персональні дані. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.

Для відкликання даної Згоди достатньо надіслати повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Персональні дані» за адресою: online@ithillel.ua. Відкликання згоди, вказаної в даному пункті, прирівнюється до особистого письмового звернення Користувача та має своїм наслідком видалення облікового запису Користувача з веб-сайту https://ithillel.ua.

Строк обробки моїх персональних даних є необмеженим, але не більше ніж це необхідно відповідно до мети обробки, передбаченої цією письмовою Згодою.

Ця Згода набирає чинності з дати її надання шляхом проставляння відмітки у формі для реєстрації, розміщеній на веб-сайті https://ithillel.ua.

Якщо Користувач не погоджується з будь-яким положенням, що міститься в даній Згоді та Положенні, він зобов’язується негайно припинити перегляд чи будь-яке інше використання веб-сайту https://ithillel.ua та сервісів.

Основні Положення про обробку персональних даних

 1. Визначення:

База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі;

Володілець персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки.

Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Одержувач — ТОВ «ЕДМЕЙК» ЄДРПОУ 44790295, підприємство зареєстроване згідно чинного законодавства України, що в своїй діяльності використовує цей електронний ресурс, якому надаються персональні дані.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Розпорядник персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

Суб’єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Партнери — будь-які фізичні чи юридичні особи, пов’язані з ТОВ «ЕДМЕЙК» договірними взаємовідносинами.

2. Збір персональних даних

2.1. Згідно даного положення здійснюється збір та обробка персональних даних користувачів ресурсу ТОВ «ЕДМЕЙКС», що є володільцями персональних даних та надали згоду на їх обробку.

2.2. Персональні дані збираються з метою обробки та зберігання для виконання цілей з надання послуг клієнтам, систематизацію процесів виконання послуг та забезпечення оперативного виконання послуг.

2.3. Обробка персональних даних здійснюється в наступному порядку: суб’єкт надає згоду на обробку персональних даних та підтверджує отримання повідомлення про права та дії з персональними даними, після чого здійснюється робота з персональними даними.

2.4. Згода суб’єкта персональних є добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

2.5. Згода суб’єкта персональних даних на їх обробку в контексті даного Положення отримується у формі відмітки на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

2.6. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час реєстрацій на сайті, шляхом ознайомлення з даними умовами.

3. Обробка персональних даних

3.1. Не здійснюється обробка персональних даних щодо расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя.

3.2. Архіви персональних даних та їх обробка знаходяться за адресою ТОВ «ЕДМЕЙК» відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.3. Порядок допуску третіх осіб до персональних даних визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданій володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

3.4. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

3.5. Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.

3.5.1. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

3.5.2. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

3.6. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

3.7. Персональні дані не будуть зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

4. Права суб’єкта персональних даних

4.1. Суб’єкт персональних даних має право:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніше тридцяти календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

4.2. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом. Такий доступ до даних про себе здійснюється безоплатно.

4.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних, який має містити: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних, інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних, відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази, перелік персональних даних, що запитуються.

4.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволений або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.