Курс Full-Stack — JavaScript у Дніпрі

Basic level

alarm-clock занять

spiral-calendar занять на тиждень

rocket старт

За тиждень записалося

Залишилося

Цей курс проводиться у форматі дистанційного навчання.

Навчися розробці Front-end і Back-end!

На курсі Full-Stack ти зможеш швидко засвоїти навички розробки мовою JavaScript з обох боків — клієнтського та серверного (Front-end і Back-end).

Докладні уроки та практичні проєкти дадуть змогу дізнатися, що таке Node.js, Express і React, як їх застосовувати, як створювати повноцінні вебзастосунки з нуля і розробляти RESTful API.

Ти навчишся розбиратися в базах баз даних MongoDB і отримаєш усі необхідні навички для розв'язання складних завдань програмування і розробки вебпроєктів.

Цілі курсу

 • Навчитися розробляти повноцінні веб-додатки на JavaScript з нуля

 • Розібратися в основах серверної і клієнтської розробок на Node.js, Express і React

 • Ознайомитися з основними інструментами і бібліотеками, які використовують Full-Stack розробники

 • Навчитися створювати та використовувати RESTful API для побудови веб-додатків

 • Навчитися роботі з базами даних на прикладі MongoDB і вирішенню задач з їх допомогою

2 666 ₴

на місяць при оплаті частинами на 12 частин

оплата частинами без комісії та відсотків від monobank, ПриватБанк, Ощадбанк та ПУМБ

Повна вартість курсу 32 000 ₴

-10% при оплаті відразу 28 800 ₴

Промокод

Додаткові знижки

Списання з поточного балансу

Невикористаний залишок замороженого курсу

Списання з основного рахунку

Списання з реферального рахунку

Списання з бонусного рахунку

Ціна курсу для вас 28 800

До покупки курсу

Рекомендуємо пройти тест для перевірки знань

grinning-face

Цей курс призначений для початківців, які прагнуть розвивати свої навички для створення повноцінних веб-додатків.

Вивчаємо такі технології

 • React

  React

 • Node.js

  Node.js

 • expressjs

  expressjs

 • JavaScript

  JavaScript

 • MongoDB

  MongoDB

 • HTML5

  HTML5

 • CSS

  CSS

 • Git

  Git

 • Github

  Github

 • DOM

  DOM

 • TypeScript

  TypeScript

Програма онлайн-курсу
Full-Stack — JavaScript

alarm-clock 70 занять
Друк
 • Вступ. Встановлення необхідного ПЗ

  • Знайомство та план курсу

  • Типи файлів

  • Браузер

  • Мови програмування

  • Редактори коду

 • HTML

  • Структура HTML-документу

  • Теги, атрибути тегів

  • Розмітка тексту за допомогою HTML

  • Посилання, списки, таблиці

  • Зображення. Формати зображень

  • Форми

  • Медіа (video, audio). Iframe

  • Теги-орієнтири (header, main, aside, nav, section, article)

 • Git. Github

 • CSS

  • Каскадність. Спадкування

  • Підключення CSS

  • Рідні стилі. Normalize.css Reset.css

  • Селектори

  • Стилізація тексту, шрифти

  • Блокова модель

  • Float. Float layout. Clearfix

  • Position

  • Псевдокласи. Псевдоелементи

  • Flexbox. Flexbox layou

  • CSS Grid. Grid layout

  • CSS препроцесори, фреймворки, методології

 • Просунута робота з графікою

  • SVG

  • SVG спрайти

  • Іконочні шрифти

  • Адаптивна графіка. Тег picture

  • Оптимізація графіки

 • Адаптивна верстка

  • Viewport. @media

  • Одиниці вимірювання vh, vw, vmin, vmax, rem

  • Знайомство з концепцією Responsive Web Design

  • Mobile-first/Desktop-first

  • Оптимізація сторінки

 • Семантика і доступність

  • Семантична розмітка

  • Доступність для користувача інтерфейсів

 • CSS анімації

  • Transform

  • Transition

  • Filter

  • Animation

 • Знайомство з JS

  • Знайомство та план курсу

  • Введення в технологію веб-розробки

  • Підключення скриптів, перший запуск програми

  • Взаємодія з користувачем через примітивні функції

  • Git, Github

 • Змінні та оператори

  • Коментарі

  • Оголошення змінних

  • Сплив змінних

  • Порівняння var, let, const

  • Типи даних

  • Оператори

 • Умовні конструкції

  • Умовна конструкція if/else if/else

  • Умовна конструкція switch

  • Тернарний оператор

  • Практика

 • Цикли

  • Введення в цикли

  • Види циклів

  • Цикли while, do…while, for

  • Інструкції break та continue

  • Вкладені цикли

  • Нескінчені цикли

  • Практика

 • Масиви

  • Основи роботи з масивами

  • Варіанти створення масивів

  • Методи для роботи з масивами

  • Перебір масів за допомогою циклів for, for…in, for…of

  • Видалення елементів з масиву

  • Створення простих об’єктів

  • Практика

 • Основи функцій

  • Основи роботи з функціями

  • Варіанти створення функцій

  • Параметри функцій, значення за замовчуванням

  • Область видимості функції

  • Передача параметрів у функцію за значенням та за посиланням

  • Повернення значення з функції

  • Замикання

  • Лексична область видимості

  • Рекурсія

 • Контекст виконання функції

  • Глобальний об’єкт window

  • Функціональний контекст

  • Функції в об’єктах — методи

  • Методи підміни контексту

  • Стрілочні функції та іх відмінності від звичайних

 • Функції

  • Функція-колбек

  • Функція вищого порядку

  • Перебор масивів за допомогою методів forEach, find, map, filter, reduce

 • DOM

  • Що таке DOM?

  • Отримання існуючих DOM-елементів

  • Динамічне створення та видалення нових DOM-елементів

  • Керування атрібутами та вмістом DOM-елементів

  • Можливі події

  • Додавання обробників подій DOM-елементів

 • Events

  • Фази обробки подій

  • Делегування подій

  • Об’єкт event та його методи

  • BOM-об’єкти

 • Робота з формами

  • Основні елементи-керування

  • Базові навички динамічної роботи з елементами керування

  • Валідація отриманих даних від користувача

 • WebStorages

  • Cookies

  • LocalStorage

  • SessionStorage

  • Практика

 • Регулярні вирази

  • Створення регулярного вираза

  • Робота з регулярними виразами за допомогою методів

  • Модифікатори регулярних виразів

  • Структура шаблонів. Метасимволи. Дужки. Квантифікатори

 • Бібліотеки та фреймворки

  • Огляд популярних бібліотек та фреймворків

  • Встановлення бібліотек за допомогою NPM

  • Приклади роботи з розповсюдженими бібліотеками

 • Асінхронне виконання коду

  • EventLoop

  • Функції відкладеного виконання коду

 • ESNext

  • EcmaScript

  • Babel

  • Spread & Rest оператори

  • Деструктурізація масивів та об’єктів

  • Оператор Nullish coalescing

  • Оператор Optional chaining

  • Інші найновіші оператори

 • HTTP

  • Огляд клієнт-серверної архітектури

  • Що такое протокол HTTP та як він працює

  • Огляд технології Ajax

  • Методи роботи з сервером по технології Ajax

  • Приклади відкритих API

  • Технологія WebSockets

 • Promise

  • Вступ до Promise

  • Стан Promise

  • Обробка Promise за допомогою методів then, catch, finally

  • Одночасна обробка кількох Promise

  • Livecoding

 • ООП

  • Основні поняття ООП

  • Фунції-конструктори

  • Прототипне успадкування

  • Створення об’єкту з певним прототипом

  • Створення сутностей за допомогою class

  • Успадкування сутностей створених через class

  • Приватні властивості

  • Статичні властивості та методи class

  • Практика

 • Робота з асінхронними функціями

  • Створення власних асінхронних функцій

  • Обробка асінхронних функцій з інструкцією await

  • Обробка помилок

 • Системи збирання коду

  • Огляд сучасних систем збирання коду

  • Основи роботи з Gulp

  • Компіляція та зборка sass-файлів

  • Транспіляція та зборка js-файлів

  • Плагін ESLint

 • Webpack

  • Огляд можливостей Webpack

  • Встановлення та конфігурація Webpack

  • Налаштування базових лоадерів та плагінів до Webpack

  • Запуск локального серверу за допомогою Webpack

 • React

  • Огляд поняття SPA

  • Введення в React

  • Основні концепції React

  • Створення першого React-додатку

  • Основи роботи з JSX

  • Варіанти створення компонентів

  • Передача props до компонентів

  • Обробка подій у React-компонентах

 • Компоненти React

  • Етапи життєвого циклу компонентів

  • Порівняння класових та функціональних компонентів

  • Робота з класовим компонентом

  • Методи життєвого циклу класового компоненту

  • Робота зі state

 • Функціональні компоненти в React

  • Основи роботи з функціональним компонентом

  • Особливості роботи з хуками: useState, useEffect, useRef, useCallback, useMemo, useContext

  • Створення власних хуків

 • Робота з формами в React

  • Робота з основними елементами керування форми

 • Маршрутизація в React

  • Основи роботи з бібліотекою react-router-dom

 • Бібліотеки для роботи з React-компонентами

  • Огляд бібліотек-компонентів AntD/Material UI

  • Робота з стилями у React за допомогою CSS-модулів та бібліотеки styled-components

  • Огляд бібліотеки для створення таблиць даних Ag Grid

 • Redux

  • Що таке state management?

  • Вступ до Redux та основні поняття

  • Основні етапи data flow у Redux

  • Інтеграція Redux з React-додатком

  • Робота з хуками useDispatch та useSelector

  • Middlewares на прикладі redux-thunk

  • Livecoding

 • Redux-Toolkit

  • Оптимізація роботи з Redux за допомогою Redux-Toolkit

  • Основні поняття Redux-Toolkit

  • Створення та використання RTK Query

 • TypeScript

  • Вступ до TypeScript — переваги та недоліки

  • Статична типізація у TypeScript

  • Типи та інтерфейси

  • Аліаси, можливі значення, необов’язкові параметри

  • Generics

  • Робота з TypeScript в React-додатку

 • Тестування React-додатків

  • Основні поняття тестування програмного забезпечення

  • Модульне тестування за допомогою бібліотеки Jest

  • Тестування React-додатків за допомогою бібліотеки React-Testing-Library

 • NodeJS

  • Eventloop

  • Стандарти, які підтримуються (ECMAscript 5, ECMAscript 6)

  • Core

  • Streams

  • Event emitter

 • Знайомство з асинхронністю

  • Callback

  • Promise

  • Async (caolan)

  • Sync/await

 • Знайомство з проміжними обробниками

  • Connect

 • Створення веб-сервера

  • HTTP

  • Express

 • Використання шаблонизаторів

  • Pug

  • Nunjucks

 • Робота з MongoDB

  • Query

  • Aggregation

 • Підключення авторизації і аутентифікації

 • Тестування і написання документації

В кінці курсу виконується дипломний проєкт.

Бонуси курсу

 • Всі Студенти цього курсу можуть відвідувати заняття з англійської мови
 • Всі студенти курсу пройдуть тренінг по проходженню співбесіди та складанню резюме з нашим HR-фахівцем
 • Тестова співбесіда з технічним фахівцем

Випускники отримують сертифікат про закінчення курсу.

Кожен сертифікат має унікальний номер, за яким потенційний роботодавець може перевірити його валідність і побачити базові показники успішності.

Як проходить навчання

 • woman-technologist

  Заняття проходять в режимі онлайн-трансляції, а відеозапис зберігається в особистому кабінеті.

 • briefcase

  Домашні завдання у будь-який зручний час відправляються через особистий кабінет на перевірку викладачеві.

 • thumbs-up

  Викладач дає зворотній зв'язок з розбором помилок у домашньому завданні.

 • light-bulb

  Ви опрацьовуєте помилки і закріплюєте пройдений матеріал.

Переваги навчання у Комп'ютерній школі Hillel

 • man-raising-hand
  Групи до 20 осіб Викладач приділяє час кожному студенту.
 • nerd-face
  Викладачі практики У нас викладають тільки практикуючі фахівці з топових IT-компаній.
 • briefcase
  Система особистих кабінетів Ефективне і зручне навчання.
 • speech-balloon
  Оперативна служба підтримки студентів Термінові питання — своєчасне рішення.
 • videocassette
  Доступ до відеозаписів занять Записи уроків залишаються у студентів після закінчення навчання.
 • hammer
  Практичні заняття Велика частина занять орієнтована на практику.
 • rocket
  Працевлаштування

  Що ми робимо для того, щоб ви досягли успіху?

 • clipboard

  Проводимо майстер-класи з підготовки резюме та пошуку роботи

 • books

  Регулярно оновлюємо програми курсів під вимоги ринку

 • smiling-face-with-sunglasses

  Запрошуємо викладати тільки кращих практикуючих фахівців

 • globe-with-meridians

  Розвиваємо нашу мережу партнерів серед топових IT-компаній

 • direct-hit

  Наші викладачі часто самі забирають до себе наших кращих Студентів ;)

Наші викладачі та випускники працюють в топових IT-компаніях світу

Часті питання

 • Як я можу сплатити за навчання?

  Оплата провадиться через виставлення інвойсу на E-mail через сервіси LiqPay та Fondy.

 • Як працює оплата частинами?

  Ми пропонуємо можливість розбити вартість курсу на щомісячні платежі до 12 частин за допомогою розстрочки у ПриватБанку, Монобанку ОщадБанку або ПУМБ. При цьому вам не потрібно сплачувати додаткові комісії або відсотки банкам, оскільки Школа оплачує цю комісію за вас.

  Якщо ви бажаєте скористатись оплатою частинами, будь ласка, зверніться до нашого менеджера у будь-який зручний для вас спосіб.

  Докладніше про оплату частинами у нашому матеріалі.

 • Чи видається сертифікат про закінчення курсів міжнародного рівня?

  Наш сертифікат про проходження курсів внутрішнього зразка. В першу чергу ми вам надаємо знання, що відповідають вимогам існуючих вакансій на ринку праці. В IT-сфері при прийомі на роботу на посаді початкового рівня абсолютно не важливо, які у вас є дипломи і яку сертифікацію ви пройшли. В першу чергу роботодавець на співбесіді буде розглядати те, що ви вмієте і в чому є досвід, а не який диплом ви зможете принести з собою. Це стосується як України, так і компаній, що знаходяться за кордоном.

  До того ж багато наших курсів вам можуть дати знання, які вам знадобляться для проходження сертифікації віддаленим чином через інтернет. Дану сертифікацію можна пройти тільки віддалено і самостійно.

 • Чи будуть задавати домашні завдання? Чи перевіряється виконане завдання?

  Так! Адже це обов'язкова і дуже важлива частина процесу вашого навчання, так як кожен Студент повинен закріпити весь отриманий на занятті матеріал вдома, виконуючи домашні завдання. Кожне задане ДЗ буде перевірятися викладачем, і по ньому ви будете отримувати фідбек. Також деякі завдання розбираються на наступному занятті. Без виконання домашній завдань ніхто не зможе домогтися бажаного результату.

 • Який потрібно мати комп'ютер, щоб навчатися на курсі Full-Stack — JavaScript?

  Вимоги до комп'ютера для навчання на курсі Full-Stack — JavaScript.

  Операційна система:

  • Windows 10 64-біт
  • macOS 10.13 або вище
  • Linux: Ubuntu 16.04 - 20.04

  Процесор* :

  • Мінімум intel core i5 4-го покоління
  • Рекомендується i5 7-го

  Оперативна пам'ять:

  • Мінімум 8 Гб
  • Рекомендується 16 Гб

  Пам'ять:

  • Мінімально 500 Гб HDD і більш
  • Рекомендується 200 Гб SSD і більш

  * Допустимі аналоги від AMD

Запит на консультацію

Залиште ваші контактні дані, і ми вам обов'язково зателефонуємо!

Обов'язково вкажіть ваше ім'я кирилицею

Обов'язково вкажіть email, за яким ми зможемо з вами зв'язатися

Обов'язково вкажіть телефон в міжнародному форматі

Школа працює з 10:00 до 21:00 по буднях і з 10:00 до 19:00 у вихідні дні (за київським часом, GMT + 2).

Відправлено

Full-Stack розробка